Radio show microphones

אל תשגעו לי את הפילים

יחסים זה ה-כל!
מהיחסים שלנו עם עצמינו, ליחסים שלנו עם האהובים עלינו, דרך היחסים עם הטלפון שלנו ועוד.

אני מאמינה שאם אנחנו נעצור ונחיה את החיים שלנו, דרך המערכות יחסים השונות, נוכל לייצר משהו מאוד בריא, נכון, אמיתי ובעיקר, נרגיש שייכות. מי אני? אני הדר, אישתו של, אמא של (4 כאלה), מדריכת הורים של, אחות של, הבת של, חבר שלה, בעלים של והפעם אני איתכם, פה, מתפשטת.

podcast_pilpelet