Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
לאתר_הכנה.jpg

בית פלפלת כשמו כן הוא.

 בית לא.נשים קטנים וגדולים, בית למטפלים ובית למשפחות.

הגישה של "הבית" היא לגמרי חלק מהטיפול- נינוחות של מטופל מביאה לתוצאות טובות, מדוייקות ומהירות יותר.
מה שנקרא, "תרגישו בבית".

קבוצת הכנה לכיתה א' 

מוכנות לכיתה א' באה לידי ביטוי בהתפתחות ובשלות של יכולות קוגניטיביות, מוטוריות, חברתיות ורגשיות. מעבר לכיתה א' הינו מעבר משמעותי בחיי הילד ומשפחתו. במהלך הקבוצה נדמה השתתפות במסגרת בית ספר והציפיות הנדרשות בתחומים השונים המפורטים:

1. סטינג לימודי הכרות עם הכללים והסטינג הלימודי של כיתה א' וישיבה נכונה ומיומנויות עבודה (הקשבה לצלצול, הקשבה למורה ולקבוצת השווים, הצבעה בעת הצורך, הכנת שיעורי בית), הפחתת תיווך ועידוד לעצמאות במטלות לימודיות.

2. התמצאות במרחב בכיתה בזמן ישיבה ליד השולחן, לדעת איך לגשת לתיק מאחורי הכיסא, הוצאת דפים מתיקייה ועוד.

3. התארגנות עם ציוד בי"ס וכתיבה במחברת איך פותחים את המחברת, איפה מתחילים לכתוב, כתיבה בגודל מתאים, הקניית אסטרטגיות העתקה מהלוח, שימוש בכלי כתיבה.

4. מיומנויות שפה ואוריינות בגילאי בי"ס 5. זכרון אודיטורי והבנת הוראות

הקשבה וביצוע הוראות פשוטות ומורכבות.

6. מודעות פונולוגית חריזה, חלוקה להברות, תתי הברות וצלילים, זיהוי צליל פותח וסוגר במילה, קישור צליל לאות ומטלות שקשורות לזכרון עבודה.

7. מוטוריקה עדינה ומיומנויות גרפו-מוטוריות שימוש נכון בכלי כתיבה, שימוש יעיל בכלים השונים בקלמר, כתיבה.

8. מיומנויות חברתיות ורגשיות המתנה לתור, קבלת נצחון והפסד, עבודת צוות, דחיית סיפוקים, קבלת סמכות וחוקים.

8 מפגשי קבוצתיים+ סיכום אישי עבור כל ילד בתום התהליך.

ימי שלישי בשעה 17:30,  החל מה-28.5.24

מנחות הקבוצה

חן תומר

קלינאית תקשורת

מיומנות

מיומנות חברתית

סדנה יוצרת

סדנה

יוצרת

בבית פלפלת אנחנו נבין בדיוק מה הצורך שלכם, מה הצורך של המשפחה וביחד, נתחיל תהליך מדוייק בתוכנית ונסיים בנשיקות וחיבוקים.

הסלון של בית פלפלת

כאן רואים את התהליך
של המשפחה והילד
כתהליך עגול.

נחתור יחד לכך שבטיפול, בבית ובמסגרת החינוכית, הילד יקבל את המענה והמסר העקבי והמדוייק עבורו.
אתם ההורים, שותפים מלאים, לתהליך ולהתקדמות. תוכלו לקבל מענה משלל אנשי המקצוע והם, כולם, ידברו באותה השפה ובאותה הדרך. כך שהילד והמשפחה יחד,יוכלו להשלים תהליך.

bottom of page
The Butterfly Button