Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
Happy Circle

בית פלפלת כשמו כן הוא.

 בית לא.נשים קטנים וגדולים, בית למטפלים ובית למשפחות.

הגישה של "הבית" היא לגמרי חלק מהטיפול- נינוחות של מטופל מביאה לתוצאות טובות, מדוייקות ומהירות יותר.
מה שנקרא, "תרגישו בבית".

כן!! זה אפשרי!!
מיומנות ניתן ללמוד, ניתן לשפר ואפילו להיות מומחה.

המעבר לכיתה א' עלול להיות מאתגר מבחינה רגשית- חברתית.
מצופה מהילד להצליח להכנס לקבוצה, לדעת להביע את עצמו בע"פ ובהמשך גם בכתב, להיות מאופק ולהצליח ללמוד יכולות חדשות. כל זה קורה בו-זמנית.
עבור ילדים שקשה להם להתנהל בתוך קבוצה גדולה, מעבר כזה יכול להיות מאוד לא פשוט.
אין ספק שילד שיהיה חזק רגשית ויהיו לו את המיומנויות החברתיות המשוכללות, יוכל להתמודד גם עם החלקים היותר מאתגרים של המעבר לכיתה א ובהמשך במעברים בכלל.

למה קבוצה ?

בקבוצה הילד רואה את עצמו אל מול עצמו וגם אל מול קבוצת השווים (ילדים בני גילו).ע"י תיווך נכון של איש מקצוע, הילד יכול להגיע ללמידה חברתית - רגשית שתלך איתו לכל החיים.

 

מה הילדים יקבלו?

דרך משחקים, בעלי חיים, שיח, התנסויות, תנועה וחוויות הם ילמדו להביע את עצמם, לווסת את עצמם, להציע לאחר לשחק, לכבד ולגלות המון אמפתייה לעצמם ולאחר.

כל זאת תוך שיתוף של ההורים בתהליך המופלא.
 

מיומנויות חברתיות- מטרות הקבוצה

ג הגברת תחושת מסוגלות
ג הגברת ערך עצמי, אישי וחברתי.

ג הגברת והעמקת האמון העצמי של הילד.
ג הגברת תחושת ההדדיות והאונברסליות דרך עיני הזולת בקבוצה.
ג הגברת החוסן הנפשי נוכח אירועי חיים לוחצים( עליה לכיתה א/מעברים/שינויים).    
ג שיפור המיומנויות הבין אישיות והיכולת להיות בתוך קשר קבוצתי ואישי.
      ועוד.

12 מפגשים של 50 דק' עם הילדים
4-5 ילדים, ימי שלישי
עלות ₪280

בונוס: 

ג 1 מפגש הורים פרטני עם המטפלת.
ג מפגש היכרות אישי קצר (15 דקות) של הילד עם המטפלת הרגשית, לפני פתיחת הקבוצה.

בבית פלפלת אנחנו נבין בדיוק מה הצורך שלכם, מה הצורך של המשפחה וביחד, נתחיל תהליך מדוייק בתוכנית ונסיים בנשיקות וחיבוקים.

המקום של בית פלפלת

כאן רואים את התהליך
של המשפחה והילד
כתהליך עגול.

נחתור יחד לכך שבטיפול, בבית ובמסגרת החינוכית, הילד יקבל את המענה והמסר העקבי והמדוייק עבורו.
אתם ההורים, שותפים מלאים, לתהליך ולהתקדמות. תוכלו לקבל מענה משלל אנשי המקצוע והם, כולם, ידברו באותה השפה ובאותה הדרך. כך שהילד והמשפחה יחד,יוכלו להשלים תהליך.

bottom of page
The Butterfly Button