Happy Circle

בית פלפלת כשמו כן הוא.

 בית לא.נשים קטנים וגדולים, בית למטפלים ובית למשפחות.

הגישה של "הבית" היא לגמרי חלק מהטיפול- נינוחות של מטופל מביאה לתוצאות טובות, מדוייקות ומהירות יותר.
מה שנקרא, "תרגישו בבית".

כן!! זה אפשרי!!
מיומנות ניתן ללמוד, ניתן לשפר ואפילו להיות מומחה.

המעבר לכיתה א' עלול להיות מאתגר מבחינה רגשית- חברתית.
מצופה מהילד להצליח להכנס לקבוצה, לדעת להביע את עצמו בע"פ ובהמשך גם בכתב, להיות מאופק ולהצליח ללמוד יכולות חדשות. כל זה קורה בו-זמנית.
עבור ילדים שקשה להם להתנהל בתוך קבוצה גדולה, מעבר כזה יכול להיות מאוד לא פשוט.
אין ספק שילד שיהיה חזק רגשית ויהיו לו את המיומנויות החברתיות המשוכללות, יוכל להתמודד גם עם החלקים היותר מאתגרים של המעבר לכיתה א ובהמשך במעברים בכלל.

מה הילדים יקבלו?

דרך משחקים, בעלי חיים, שיח, התנסויות, תנועה וחוויות הם ילמדו להביע את עצמם, לווסת את עצמם, להציע לאחר לשחק, לכבד ולגלות המון אמפתייה לעצמם ולאחר.

כל זאת תוך שיתוף של ההורים בתהליך המופלא.
 

מיומנויות חברתיות- מטרות הקבוצה

ג הגברת תחושת מסוגלות
ג הגברת ערך עצמי, אישי וחברתי.

ג הגברת והעמקת האמון העצמי של הילד.
ג הגברת תחושת ההדדיות והאונברסליות דרך עיני הזולת בקבוצה.
ג הגברת החוסן הנפשי נוכח אירועי חיים לוחצים( עליה לכיתה א/מעברים/שינויים).    
ג שיפור המיומנויות הבין אישיות והיכולת להיות בתוך קשר קבוצתי ואישי.
      ועוד.

אתם באים?

250 ש"ח ו 12 מפגשים ו בונוס

arrow&v

את הקבוצה תנחה, גילי שלנו

מטפלת רגשית בעזרת ב"ח -CBT

גילי-זיסקינד

12 מפגשים של 50 דק' עם הילדים.
4-5 ילדים, ימי שלישי
עלות ₪250

בונוס: 

ג 3 מפגשי הורים פרטניים עם גילי המטפלת- התחלה, אמצע וסוף.
ג מפגש היכרות אישי קצר של הילד עם גילי, לפני פתיחת הקבוצה.

בבית פלפלת אנחנו נבין בדיוק מה הצורך שלכם, מה הצורך של המשפחה וביחד, נתחיל תהליך מדוייק בתוכנית ונסיים בנשיקות וחיבוקים.

pilpelet_web.jpg

כאן רואים את התהליך
של המשפחה והילד
כתהליך עגול.

נחתור יחד לכך שבטיפול, בבית ובמסגרת החינוכית, הילד יקבל את המענה והמסר העקבי והמדוייק עבורו.
אתם ההורים, שותפים מלאים, לתהליך ולהתקדמות. תוכלו לקבל מענה משלל אנשי המקצוע והם, כולם, ידברו באותה השפה ובאותה הדרך. כך שהילד והמשפחה יחד,יוכלו להשלים תהליך.