Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

ההרצאות של גב׳ פלפלת

Anchor 1

שיתופי פעולה

share_f.jpg

הרצאות לארגונים

org_f.jpg

הרצאות להורים

ganim_f.jpg

אפשר לדבר על ה"מה לא לעשות" אבל אני פה כדי לספר לכם מה כן.
ביחד נצחק על הילדים, על עצמינו ובעיקר תצאו עם הרבה חומר למחשבה. 

תקבלו כלים להתמודדות עם סיטואציות או כפיות קסם, קראו לזה איך שאתם רוצים.
 

נתראה!

bottom of page
The Butterfly Button