• iconfinder_social-media_youtube_1543314.
  • Facebook - MissPilpellet

התקשרו 054-4470447 

אנחנו נחתור לכך שבטיפול עצמו, בבית ובמסגרת החינוכית, הילד יקבל את המענה, המסר העקבי והמדוייק עבורו.
אתם ההורים, שותפים מלאים, לתהליך ולהתקדמות. תוכלו לקבל מענה משלל אנשי המקצוע והם, כולם, ידברו באותה השפה ובאותה הדרך. כך שהילד והמשפחה יחד,יוכלו להשלים תהליך.

 

בבית פלפלת אנחנו נבין בדיוק מה הצורך של הילד, מה הצורך של המשפחה וביחד, נתחיל תהליך בתוכנית ונסיים בנשיקות וחיבוקים.


כי ככה זה פה,

בבית פלפלת.

אנחנו רואים את התהליך של המשפחה והילד בפרט, כתהליך עגול.

המטפלים בבית פלפלת

 

האירועים בבית פלפלת

צור קשר

רחוב החמנית 15 אבן יהודה

כל הזכויות שמורות להדר בן מאיר

מרכז מטפלים לכל המשפחה