Caring Child

בית פלפלת כשמו כן הוא.

 בית לא.נשים קטנים וגדולים, בית למטפלים ובית למשפחות.

הגישה של "הבית" היא לגמרי חלק מהטיפול- נינוחות של מטופל מביאה לתוצאות טובות, מדוייקות ומהירות יותר.
מה שנקרא, "תרגישו בבית".

מבעד לעדשה >

(כיתות ד׳-ו׳)

קבוצה יוצרת >

(בנות 10-12)

יסודי >

(כיתות ג׳-ד׳)

יסודי >

(כיתות א׳-ב׳)

כן!! זה אפשרי!!
מיומנות ניתן ללמוד, ניתן לשפר ואפילו להיות מומחה.

מתנועעים, שרים, מדברים, משתפים, יוצרים ומשחקים. כקבוצה! כולם ביחד וכל אחד לחוד

מה הילדים יקבלו?

דרך משחקים, בעלי חיים, שיח, התנסויות, תנועה וחוויות הם ילמדו להביע את עצמם, לווסת את עצמם, להציע לאחר לשחק, לכבד ולגלות המון אמפתייה לעצמם ולאחר.

כל זאת תוך שיתוף של ההורים בתהליך המופלא.
 

מיומנויות חברתיות- מטרות הקבוצה

ג הגברת תחושת מסוגלות
ג הגברת ערך עצמי, אישי וחברתי.

ג הגברת והעמקת האמון העצמי של הילד.
ג הגברת תחושת ההדדיות והאונברסליות דרך עיני הזולת בקבוצה.
ג הגברת החוסן הנפשי נוכח אירועי חיים לוחצים( עליה לכיתה א/מעברים/שינויים).    
ג שיפור המיומנויות הבין אישיות והיכולת להיות בתוך קשר קבוצתי ואישי.
      ועוד.

מנחות הסדנאות למיומנות חברתית

תם אלעזר 

תרפיסטית בתנועה​

גילי זיסקינד

מטפלת רגשית בסיוע בעלי חיים ו CBT

WhatsApp Image 2020-12-30 at 9.55.16 AM.

סדנה יוצרת

לבנות 10-12

בבית פלפלת אנחנו נבין בדיוק מה הצורך שלכם, מה הצורך של המשפחה וביחד, נתחיל תהליך מדוייק בתוכנית ונסיים בנשיקות וחיבוקים.

pilpelet_web.jpg

כאן רואים את התהליך
של המשפחה והילד
כתהליך עגול.

נחתור יחד לכך שבטיפול, בבית ובמסגרת החינוכית, הילד יקבל את המענה והמסר העקבי והמדוייק עבורו.
אתם ההורים, שותפים מלאים, לתהליך ולהתקדמות. תוכלו לקבל מענה משלל אנשי המקצוע והם, כולם, ידברו באותה השפה ובאותה הדרך. כך שהילד והמשפחה יחד,יוכלו להשלים תהליך.