Frenkls1-126.jpg

בוקר / ערב / זום

הרצאות של גב׳ פלפלת

נדבר על הסמכות ההורית

עידוד הילדים לשת"פ בבית

יחסים בין אחים ועוד.

יומן ויזואלי

בוקר

יומן ויזואלי

שימוש באמנות להסחת דעת. היומן שלי היה המושיע שלי. 

עובדים מהבית

בוקר / ערב / זום

זהירות! עובדים מהבית

הרצאה לעובדים בארגונים

שילוב של עבודה מהבית עם ילדים בצורה המיטבית!

ליטל מנדלה.jpg

בוקר

סדנת מנדלות

סדנה חוויתית, העצמת החושים, זמן לעצמך