Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
blog-02.png
blog-03.png
IMG_8833.jpg
הדר בן מאיר, גב׳ פלפלת

כששואלים אותי מה הגישה שלי בליווי המשפחה אני תמיד עונה

”גישת הילד וההורים“

מה זה אומר?! זה פשוט מאוד!

אני מאמינה שלכל משפחה יש את הניואנסים שלה, את השוני שלה, את הייחודיות שלה.

לתוך הדבר הזה, נכנסים הרבה גורמים שונים. כמו, אופי של ילד והורה, צרכים של כל ילד והורה (רגשיים, פזיולוגים) , מבנה המשפחה ועוד. בקיצור, ישנם הרבה משתנים במשפחה ואין, פשוט אין דרך אחת!

בואו יחד, נרכיב זוג משקפיים חדשים, נסתכל על עצמינו, נלמד את עצמינו ורק אז, נוכל להרכיב את המשקפיים שמספרות לנו על הילד שלנו.

כי כן, אפשר, חשוב ואני מפצירה בכם, להנות מהדרך כי היא חומקת ממש מהר. #הורותולהנותמהדרך

bottom of page